how to write a conclusion example

how to write a narrative essay middle school

STYRKA

Det finns TRYGGHET och STYRKA i en egen marknadsfunktion. Samtidigt bygger marknadsföring på genomtänkt SAMARBETE. Våra kunder har under årens lopp betonat styrkan och fördelarna med en outsourcad marknadsfunktion. Resultat, intresse, prestation, effektivitet och kostnadsmedvetenhet är några av dessa uttryckta fördelar.

Vi finns alltid nära och mer än gärna på plats hos våra kunder.


HELHET

Det är inte alltid så enkelt att avgöra hur företagets marknadsföring ska se ut. Det är heller inte ovanligt att yttre påverkan blir det som styr och att insatserna tendrar att bli lite mer “ad hoc”.

Vi har erfarenhet av att hålla i helheten för att skapa största möjliga affärsnytta med utgångspunkt ifrån de resurser som står till buds. Marknadsföring är en investering i företaget för växande framgång.


BALANS GER FRAMGÅNG

“Det man förlorar på gungorna tar man igen på karusellen”

AFFÄRSNYTTA är en fråga om BALANS. Lägg rätt tid och kraft på rätt sak. De flesta FRAMGÅNGAR kommer av vårdade kundrelationer i kombination med väl underbyggda  STRATEGIER. Hitta rätt form för att ta hand om och uppmärksamma era kunder.
UPPDRAG

Hela greppet från en strategisk HANDLINGSPLAN till praktiskt GENOMFÖRANDE av bestämda insatser. COPY och LAYOUT, TRYCKSAKER som BROSCHYRER och DR, ANNONSER, WEBB, APPAR och REKLAMFILM. Allt ni kan tänkas behöva.KUNDER

Goda branschkunskaper och mångårig erfarenhet ger våra kunder ett försprång från start.

Till detta kommer naturligtvis även möjligheten att ta del av vårt stora nätverk med fackpresskontakter, fotografer, tryckerier, webbproducenter, filmare m fl.

Några av våra återkommande kunder är Lundbergs Grafiska/Komori, Colia Scandinavia,
Visutech Digital/HP Indigo, Arbetarebostadsfonden, Bostadsstiftelsen Signalisten,
Bahab Vent & Plåt, Bofab Timeservices och Elmzell Advokatbyrå.Kontakta oss

Carina Allfors
Projektledning & produktion
carina@koordinera.se

Thomas Grundkvist
Digitala medier & film
thomas@koordinera.se

Ring oss!

+46 (0)8 744 56 88
+46 (0)70 418 55 44